Носители на аполипопротеин Е епсилон-4 aлел (APOE e-4)


md 01/02/2008

При носителите на аполипопротеин Е епсилон-4 aлел (APOE e-4), наличието на диабет тип 2 увеличава допълнително предиспозицията към болест на Alzheimer (AD), показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през януари в Archives of Neurology (1). Авторите са анализирали данните от CHS Cognition Study (1992-2000 година), обхванало 2547 души (средна възраст 74.7 години) без изходни данни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.