Носители на аполипопротеин Е епсилон-4 aлел (APOE e-4)01/02/2008

При носителите на аполипопротеин Е епсилон-4 aлел (APOE e-4), наличието на диабет тип 2 увеличава допълнително предиспозицията към болест на Alzheimer (AD), показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани през януари в Archives of Neurology (1).

Авторите са анализирали данните от CHS Cognition Study (1992-2000 година), обхванало 2547 души (средна възраст 74.7 години) без изходни данни за деменция или за леки нарушения в когнитивната функция. От тях, 320 пациенти са имали диабет тип 2 и 602 са били носители на APOE e-4. За среден период на проследяване от 5.4 години са били диагностицирани 411 нови случаи на деменция, от които – 207 с AD; 58 със съдова деменция без AD и 132 с AD и съдова деменция (смесена AD).

При участниците с диабет или при носителите на APOE e-4 е бил установен повишен риск за AD (съответно 1.62 и 2.50 пъти) и за смесена AD (1.75 и 2.35 пъти), въпреки че нито едно от двете състояния не е било асоциирано с повишена вероятност за съдова деменция.

Сред пациентите, които едновременно са имали диабет и APOE e-4, е доказано синергично действие на двата рискови фактора, което е довело до 4.99 пъти по-висок риск за AD и 4.23 пъти за смесена AD в сравнение с участниците, които не са имали нито един от двата рискови фактора.

Независимо от отговорния механизъм за увеличената продукция и повишеното отлагане на бета-амилод, възрастните пациенти с диабет имат повишен риск за деменция, коментират авторите на проучването. Според тях, наличието на APOE e-4 променя риска за деменция при пациентите с диабет, по-специално за AD и смесена AD.

Използван източник:

1.Irie F., Fitzpatrick A., Lopez O. et al. Enhanced risk for Alzheimer disease in persons with type 2 diabetes and APOE e4. The Cardiovascular Health Study Cognition Study. Arch Neurol 2008;65:89-93 http://archneur.ama-assn.org