Неонаталният Тиреоиден Скрининг01/02/2008

В България неонаталният тиреоиден скрининг (НТС) е въведен от януари 1993 година. От 2000 той е част от Националната програма за профилактика на вродените аномалии и наследствени предразположения с постановление на Министерския съвет.

Основната цел на НТС е превенция на необратими мозъчни увреждания, дължащи се на вродения хипотиреоидизъм чрез ранно и адекватно лечение с тиреоиден хормон. НТС представлява цялостна програма със следните етапи (2):

* Изследване на всички новородени от 3-ти до 5-ти ден след раждането (имунофлурометрично определяне на TSH от суха капка кръв)

* Потвърждаване на скрининг-резултата чрез определяне на ТSH и Т4 в серума

* Включване на лечение с levothyroxine sodium до края на втората седмица от раждането, след консултация с педиатър-ендокринолог, в адекватна дозировка

* Стриктен контрол на лечението на диспансеризираните деца от педиатри-ендокринолози. Включва хормонални, рентгенологични параметри, както и характеристика на нервно-психичното развитие

Преоценка на диагнозата се прави след навършване на двегодишна възраст. При доказана перманентна форма на ВХ, заместващото лечение продължава цял живот.