Най-значимите постижения в онкологията за 200701/02/2008
Шест са най-значимите постижения в областта на онкологията според докла-дa Clinical Cancer Advances 2007 на American Society of Clinical Oncology (ASCO), публикуван в Journal of Clinical Oncology (1): * скрининг с магнитно резонансно изобразяване (MRI) за рак на гърдата * открита е ролята на човешкия папиломен вирус (HPV) за развитието на карцином на главата и шията * ограниченото приложение на хормонозаместителна терапия намалява случаите на рак на гърдата * превантивната лъчетерапия подобрява преживяемостта и намалява риска за развитие на мозъчни метастази при пациенти с напреднал дребноклетъчен рак на белите дробове * sora-fenib (Ne-xavar на Onyx/Bayer) подобрява преживяемостта при рак на черния дроб * beva-cizumab (Avastin на Genentech/Roche) подобрява лечението на напредналия бъбречноклетъчен карцином. През последните няколко години, бяха одобрени три нови медикамента за лечение на заболяването: sorafenib; sunitinib (Sutent на Pfizer) и temsirolimus (Torisel на Wyeth) Към тези постижения могат да се добавят и следните нови успехи в терапията на злокачествените заболявания: * arsenic trioxide (Trisenox на Cell Therapeutics) подобрява преживяемостта при левкемия * dasatinib (Sprycel на BMS) е ефективен като първа линия терапия на хроничната миелогенна левкемия * lenalidomide (Revlimid на Celgene) и bortezomib (Velcade на Ortho-Biotech) са по-ефективни в комбинация при лечението на миелом * хипофракционираната радиация (по-малко, но в по-големи дози) е сходна по ефективност със стандартното лъчелечение при ранен рак на гърдата * bevacizumab с irinotecan (Camptosar на Pfizer) са ефективни срещу глиом * радиотерапията подобрява преживяемостта при възрастни пациенти с глиобластом * cetuximab (Erbitux на ImClone Systems), добавен към режим FOLFIRI (fluorouracil, irinotecan, and leucovorin), подобрява крайния изход при рак на дебелото черво * диета богата на мазнини увеличава риска за рецидив на рак на дебелото черво * cetuximab плюс химиотерапия като първа линия терапия удължава преживяемостта при рак на главата и шията * axitinib (в процес на разработка) е активен срещу напреднал карцином на щитоводната жлеза * по-малко интензивната терапия подобрява преживяемостта при деца с невробластом * imatinib (Gleevec на Novartis) удължава преживяемостта без рецидив при пациенти с гастроинтестинални стромални тумори * Aspirin може би е свързан с превенция на колоректалния карцином * повишен риск за инсулт е регистриран при индивиди, които в детска възраст са преживели левкемия или мозъчни тумори. (ИТ) Използван източник: 1. Gralow J, Ozols R, Bajorin D. Clinical Cancer Advances 2007: Major Research Advances in Cancer Treatment, Prevention, and Screening - A Report from the American Society of Clinical Oncology JCO Early Release, published online ahead of print Dec 17 2007 http://jco.ascopubs.org