Най-значимите постижения в онкологията за 200701/02/2008

Шест са най-значимите постижения в областта на онкологията според докла-дa Clinical Cancer Advances 2007 на American Society of Clinical Oncology (ASCO), публикуван в Journal of Clinical Oncology (1):

* скрининг с магнитно резонансно изобразяване (MRI) за рак на гърдата

* открита е ролята на човешкия папиломен вирус (HPV) за развитието на карцином на главата и шията

* ограниченото приложение на хормонозаместителна терапия намалява случаите на рак на гърдата

* превантивната лъчетерапия подобрява преживяемостта и намалява риска за развитие на мозъчни метастази при пациенти с напреднал дребноклетъчен рак на белите дробове

* sora-fenib (Ne-xavar на Onyx/Bayer) подобрява преживяемостта при рак на черния дроб

* beva-cizumab (Avastin на Genentech/Roche) подобрява лечението на напредналия бъбречноклетъчен карцином. През последните няколко години, бяха одобрени три нови медикамента за лечение на заболяването: sorafenib; sunitinib (Sutent на Pfizer) и temsirolimus (Torisel на Wyeth)

Към тези постижения могат да се добавят и следните нови успехи в терапията на злокачествените заболявания:

* arsenic trioxide (Trisenox на Cell Therapeutics) подобрява преживяемостта при левкемия

* dasatinib (Sprycel на BMS) е ефективен като първа линия терапия на хроничната миелогенна левкемия

* lenalidomide (Revlimid на Celgene) и bortezomib (Velcade на Ortho-Biotech) са по-ефективни в комбинация при лечението на миелом

* хипофракционираната радиация (по-малко, но в по-големи дози) е сходна по ефективност със стандартното лъчелечение при ранен рак на гърдата

* bevacizumab с irinotecan (Camptosar на Pfizer) са ефективни срещу глиом

* радиотерапията подобрява преживяемостта при възрастни пациенти с глиобластом

* cetuximab (Erbitux на ImClone Systems), добавен към режим FOLFIRI (fluorouracil, irinotecan, and leucovorin), подобрява крайния изход при рак на дебелото черво

* диета богата на мазнини увеличава риска за рецидив на рак на дебелото черво

* cetuximab плюс химиотерапия като първа линия терапия удължава преживяемостта при рак на главата и шията

* axitinib (в процес на разработка) е активен срещу напреднал карцином на щитоводната жлеза

* по-малко интензивната терапия подобрява преживяемостта при деца с невробластом

* imatinib (Gleevec на Novartis) удължава преживяемостта без рецидив при пациенти с гастроинтестинални стромални тумори

* Aspirin може би е свързан с превенция на колоректалния карцином

* повишен риск за инсулт е регистриран при индивиди, които в детска възраст са преживели левкемия или мозъчни тумори. (ИТ)

Използван източник:

1. Gralow J, Ozols R, Bajorin D. Clinical Cancer Advances 2007: Major Research Advances in Cancer Treatment, Prevention, and Screening – A Report from the American Society of Clinical Oncology JCO Early Release, published online ahead of print Dec 17 2007

http://jco.ascopubs.org