Медът повлиява благоприятно кашлицата при деца с ИГДП01/02/2008

Медът може да е подходяща алтернатива за лечение на кашлицата при инфекции на горните дихателни пътища (ИГДП) при деца, показаха резултатите от рандомизирано проучване на д-р Ian Paul и сътр. от College of Medicine, Pennsylvania State University в Hershey, САЩ, публикувани през декември в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1).

„Родителите могат да опитат да облекчат кашлицата и произтичащите от нея нарушения в съня на своите деца с мед. Това се отнася за пациенти над една година,” твърди д-р Paul. „Тъй като нито един от наличните в момента медикаменти, които се продават без рецепта (over-the-counter, OTC) не повлиява ефективно кашлицата и другите симптоми на инфекцията, медът е логичен избор – той е евтин и лесно достъпен”.

Целта на настоящото двойно-сляпо, рандомизирано изпитване е да сравни ефекта на една доза тъмен мед (от елда), на dextro-methorphan (DM) с вкус на мед и на плацебо, приети еднократно непосредствено преди лягане, при облекчаване на нощната кашлица и свързаните с нея нарушения в съня при деца с ИГДП.

„Симптоматичната терапия (носни капки, деконгестанти, антипиретици, голямо количество течности) е водеща в лечението на деца с ИГДП,” коментира д-р Michael Dale Warren от Vanderbilt University в Nashville, САЩ в уводна статия на броя. „Проучването на екипа на д-р Paul добавя още една възможност за лечение” (2).

Данните от проведените до момента клинични изпитвания показват, че DM не превъзхожда плацебо при повлияване на симптомите на ИГДП. За разлика от DM, при който са установени значими странични ефекти (дистония, анафилаксия, атаксия, сомнолентност, периферна невропатия, психози и дори летален изход), медът е безопасен и е признат от СЗО като средство за лечение (2).

Възможните механизми на действие на меда вклюват успокояващ ефект, подобрен мукоцилиарен клиърънс, освобождаване на ендорфини, антиоксидантни свойства и стимулиране на цитокиновата продукция, което може да обясни антимикробните му ефекти.

В клиничното изпитване са включени 105 деца на възраст от две до 18 години, пациенти от една амбулаторна практика. Те са били рандомизирани да получат една доза мед, DM с вкус на мед или плацебо еднократно 30 минути преди лягане. Критерии за ефективността на лечението са били честотата и тежестта на кашлицата, пробужданията и качеството на съня. Те са били оценени от родителите на децата.

Облекчаването на кашлицата е било най-значимо в групата, получавала мед. Не е била установена сигнификантна разлика по отношение на останалите показатели между децата, приемали мед и тези от групата с DM.

„Липсват данни, които да доказват ефективността на противокашличните медикаменти, като същевременно се натрупа информация относно техните нежелани реакции. Нещо повече, наскоро FDA препоръча ОТС продуктите за кашлица да не се прилагат при пациенти под шест години,” заявявя д-р Warren.

Въз основа на резултатите от проучването, д-р Paul обобщава, че родителите посочват меда като най-ефективно средство за повлияване на нощната кашлица и свързаните с нея нарушения в съня.

„Изводите от това клинично изследване са напълно приложими в клиничната практика. Според 2005 National Ambulatory Medical Care Survey, почти 11% от посещенията при лекар са на деца между една и 12 години с ИГДП,” пише д-р Warren. “Медът е подходящо средство и логичен избор за лечение на кашлицата поради ниската си цена и благоприятния профил на безопасност ефективност”.

„Все още не се знае дали ефектът на меда зависи от вида му”, продължава д-р Warren. „Екипът на д-р Paul е използвал тъмен мед, който съдържа по-голямо количество феноли и има по-изразени антиоксидантни свойства”.

„Изследователите са проследили влиянието на меда единствено върху кашлицата,” добавя д-р Warren. „Нови клинични изпитвания ще покажат дали медът е ефективен и при останалите симптоми на ИГДП при деца, както и дали е оправдано неговото приложение при възрастни”. (КД)

Използвани източници:

1. Paul I., Beiler J. et al. Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161: 1140-1146

http://archpedi.ama-assn.org

2. Warren M., Pont S. et al. The effect of honey on nocturnal cough and sleep quality for children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161: 1149-1153