Levodopa01/02/2008

Levodopa подобрява въстановяването на пациенти с афазия вследствие на остър инсулт, независимо от провежданата говорна и речева рехабилитация, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване в Полша, докладвани на 132-ата годишна среща на American Neurological Association през октомври 2007.

Медикаментът постига по-добър ефект при афазия, причинена от увреждане на предните участъци на lobus frontalis.

В продължение на три седмици пациентите (общо 40 души) са получавали 100 mg levodopa или плацебо половин час преди провеждането на 45-минутни логопедични сесии пет пъти в седмицата.

В групата на levodopа е било установено по-изразено подобрение на афазията, оценено с помощта на Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE).

Авторите препоръчват да се проведе по-мащабно, мултицентърно проучване, което да потвърди тези резултати.