Levodopa


md 01/02/2008

Levodopa подобрява въстановяването на пациенти с афазия вследствие на остър инсулт, независимо от провежданата говорна и речева рехабилитация, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване в Полша, докладвани на 132-ата годишна среща на American Neurological Association през октомври 2007. Медикаментът постига по-добър ефект при афазия, причинена от увреждане на предните участъци на lobus frontalis. В продължение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.