Кратък курс с високи дози levofloxacin*01/02/2008

Кратък курс с високи дози levofloxacin* (750 mg еднократно дневно за период от пет дни) бе одобрен през септември от FDA за лечение на остър пиелонефрит и на усложнени инфекции на уринарния тракт.

Инфекциите на уринарния тракт са причина за повече от осем милиона посещения при лекари (данни само за САЩ), като усложнениятa са свързани със структурни и функционални промени в засегнатите органи. Около 10-30% от случите на остър пиелонефрит налагат хоспитализация.

Решението на регулаторния орган е базирано на резултатите от двойно-сляпо, рандомизирано проучване при 1109 пациенти, което сравнява ефективността и безопасността на levofloxacin (750 mg еднократно за пет дни) със ciprofloxacin (400/500 mg два пъти дневно за 10 дни). Проучването показа сходна микробиологична ерадикация и клинично подобрение на симптоматиката в двете групи.

„Kраткосрочното лечение с високи дози levofloxacin дава нова възможност за терапия на острия пиелонефрит и на усложнените инфекции на уринарния тракт. Немалка част от пациентите не завършват по-продължителните антибиотични курсове,” заяви проф. Richard David от David Geffen School of Medicine в Los Angeles.

Levofloxacin е одобрен за лечение на остър бактериален синуит, изострен хроничен бронхит, нозокомиална пневмония, придобита в общността пневмония, усложнени и неусложнени кожни инфекции, хроничен бактериален простатит, усложнени и неусложнени инфекции на уринарния тракт, остър пиелонефрит… (ИТ)

* levofloxacin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Tavanic (на Sanofi-Aventis)