Изводи за клиничната практика


md 01/02/2008

* Данни свързаха тиазолидиндионите с нежелани странични действия при пациенти с диабет тип 2, които имат повишен риск или прояви на застойна СН * Въпреки че наличните данни не са достатъчно убедителни, за да се направят окончателни изводи, клиницистите се предупреждават да предписват rosiglitazone по-внимателно, тъй като той бе свързан с повишаване на риска за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.