Изводи за клиничната практика01/02/2008

* Данни свързаха тиазолидиндионите с нежелани странични действия при пациенти с диабет тип 2, които имат повишен риск или прояви на застойна СН

* Въпреки че наличните данни не са достатъчно убедителни, за да се направят окончателни изводи, клиницистите се предупреждават да предписват rosiglitazone по-внимателно, тъй като той бе свързан с повишаване на риска за миокарден инфаркт. Може да има клинично важни разлики между pioglitazone и rosiglitazone в това отношение

* Специално при жени и двата глитазона – pioglitazone и rosiglitazone – могат да повишат риска за фрактури на дисталните кости

* Наскоро одобреният инхибитор на DPP-4 – sitagliptin може да се използва като терапевтично решение за контрол на диабет тип 2. Негово предимство е, че има неутрален ефект върху теглото, но недостатъци са липсата на клиничен опит и високата му цена