Фолиевата киселина намалява риска за вродени сърдечни малформации при плода01/02/2008
Фолиевата киселина, приемана непосредствено преди забременяване и през първите месеци на бременността, намалява риска за развитие на вродени сърдечни малформации (ВСМ) при плода, показаха резултатите от проуване на д-р Raluca Ionescu-Ittu и сътр. от McGill Adult Unit for Congenital Heart Disease в Montreal (1). До момента са проведени няколко клинични и експериментални проувания при животни, които подкрепят профилактичната роля на фолиевата киселина по отношение на ВСМ, но изследването на канадския екип е първото, което доказва връзката на популационно ниво. От 1998 в САЩ и Канада се провежда задължително обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина*, след като бе установена нейната значима роля в профилактиката на дефектите на невралната тръба (ДНТ – спина бифида и аненцефалия). За наблюдавания период честотата на ВСМ в Канада е намаляла със 7%. Авторите са използвали данни за района на Quebec преди (1990-1998) и след (1998-2004) започването на програмата за добавянето на фолиевата киселина към зърнените храни. „Пациентите с тежки ВСМ изискват поредица от хирургични интервенции и дори 7% редукция в честотата на сърдечните малформации сред новородените е значително постижение,” коментира д-р Ionescu-Ittu. Тя предполага, че са необходими по-високи дози фолиева киселина, за да се наблюдава по-значим ефект върху разглежданата патология. Всекидневният прием на 0.4 mg фолиева киселина при жени в детеродна възраст, въведен от здравните власти през 1992, е довел до сигнифакнтно намаляване на новородените с ДНТ в САЩ, според доклад, публикуван през януари в Morbidity and Mortality Weekly Report (2, 3). От 1995 до 2000, честотата на децата със спина бифида е редуцирана с 25% (на 100 000 живородени), докато за периода 2000-2005, понижението е с 13%. Същевременно, честотата на аненцефалията е понижена с 36% (на 100 000 живородени) за времето от 1991-1995, като за последните 10 години тя не се е променила значително (3). (КД) *Фолиевата киселина може да намали смъртността в резултат на прекаран инсулт, показаха резултатите от епидемиологично проучване на д-р Quanhe Yang и сътр. от National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, проведено на територията на САЩ и Канада и публикувано в Circulation през 2006 (4). Предполага се, че фолиевата киселина води до редуциране на серумните нива на хомоцистеин, който се приема за независим рисков фактор за сърдечносъдова и мозъчносъдова патология (въпреки че данните относно хомоцистеиновата хипотеза през последните години са противоречиви). Изследователският екип е установил, че след въвеждане на програмата за обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина, смъртността в резултат на инсулт е намаляла с 2.9% за популацията на САЩ и с 5.4% за тази на Канада. Това са близо 13 000 смъртни случая по-малко годишно при пациентите над 40 години в САЩ и 2 800 смъртни случая по-малко, съответно за Канада. Използвани източници: 1. Can folic acid help prevent congenital heart disease? American Heart Association (AHA) 2007 Scientific Sessions www.theheart.org 2. Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida and other neural tube defects. MMWR 1992; 41: RR14 www.cdc.gov/mmwr 3. Use of supplements containing folic acid among women of childbearing age --- United States, 2007. MMWR 2008; 57(1): 5-8 4. Yang Q., Botto L. et al. Improvement in stroke mortality in Canada and the United States, 1990 to 2002. Circulation 2006; 113: 1335-1343 http://circ.ahajournals.org