Фолиевата киселина намалява риска за вродени сърдечни малформации при плода01/02/2008

Фолиевата киселина, приемана непосредствено преди забременяване и през първите месеци на бременността, намалява риска за развитие на вродени сърдечни малформации (ВСМ) при плода, показаха резултатите от проуване на д-р Raluca Ionescu-Ittu и сътр. от McGill Adult Unit for Congenital Heart Disease в Montreal (1).

До момента са проведени няколко клинични и експериментални проувания при животни, които подкрепят профилактичната роля на фолиевата киселина по отношение на ВСМ, но изследването на канадския екип е първото, което доказва връзката на популационно ниво.

От 1998 в САЩ и Канада се провежда задължително обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина*, след като бе установена нейната значима роля в профилактиката на дефектите на невралната тръба (ДНТ – спина бифида и аненцефалия).

За наблюдавания период честотата на ВСМ в Канада е намаляла със 7%. Авторите са използвали данни за района на Quebec преди (1990-1998) и след (1998-2004) започването на програмата за добавянето на фолиевата киселина към зърнените храни.

„Пациентите с тежки ВСМ изискват поредица от хирургични интервенции и дори 7% редукция в честотата на сърдечните малформации сред новородените е значително постижение,” коментира д-р Ionescu-Ittu. Тя предполага, че са необходими по-високи дози фолиева киселина, за да се наблюдава по-значим ефект върху разглежданата патология.

Всекидневният прием на 0.4 mg фолиева киселина при жени в детеродна възраст, въведен от здравните власти през 1992, е довел до сигнифакнтно намаляване на новородените с ДНТ в САЩ, според доклад, публикуван през януари в Morbidity and Mortality Weekly Report (2, 3).

От 1995 до 2000, честотата на децата със спина бифида е редуцирана с 25% (на 100 000 живородени), докато за периода 2000-2005, понижението е с 13%. Същевременно, честотата на аненцефалията е понижена с 36% (на 100 000 живородени) за времето от 1991-1995, като за последните 10 години тя не се е променила значително (3). (КД)

*Фолиевата киселина може да намали смъртността в резултат на прекаран инсулт, показаха резултатите от епидемиологично проучване на д-р Quanhe Yang и сътр. от National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, проведено на територията на САЩ и Канада и публикувано в Circulation през 2006 (4).

Предполага се, че фолиевата киселина води до редуциране на серумните нива на хомоцистеин, който се приема за независим рисков фактор за сърдечносъдова и мозъчносъдова патология (въпреки че данните относно хомоцистеиновата хипотеза през последните години са противоречиви).

Изследователският екип е установил, че след въвеждане на програмата за обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина, смъртността в резултат на инсулт е намаляла с 2.9% за популацията на САЩ и с 5.4% за тази на Канада. Това са близо 13 000 смъртни случая по-малко годишно при пациентите над 40 години в САЩ и 2 800 смъртни случая по-малко, съответно за Канада.

Използвани източници:

1. Can folic acid help prevent congenital heart disease? American Heart Association (AHA) 2007 Scientific Sessions http://www.theheart.org

2. Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida and other neural tube defects. MMWR 1992; 41: RR14 http://www.cdc.gov/mmwr

3. Use of supplements containing folic acid among women of childbearing age — United States, 2007. MMWR 2008; 57(1): 5-8

4. Yang Q., Botto L. et al. Improvement in stroke mortality in Canada and the United States, 1990 to 2002. Circulation 2006; 113: 1335-1343 http://circ.ahajournals.org