Болничният здравен персонал01/02/2008

Болничният здравен персонал продължава да не се ваксинира срещу сезонен грип, въпреки препоръките в тази област, показаха данните от проучване, публикувани през януари в списание Clinical Infectious Diseases (1).

В 62% от включените в Emerging Infections Network Survey болници делът на ваксинираните е под 60%, като само в 10% от стационарните заведения активна профилактика срещу грип е била проведена при над 80% от работещите в тях здравни професионалисти.

Средната честота на ваксиниране е била от 41 и 60%. По-добри резултати са били установени в стационарните заведения с издадени писмени указания в това отношение.

“Ваксинирането на болничния здравен персонал срещу грип осигурява защита на пациентите”, подчертават авторите на изследването.

Поради това, повечето от институциите осигуряват безплатни ваксини, но малко са заведенията, в които ваксинирането се провежда в рамките на работното време, което може да увеличи комплаянса.

Използван източник:

1. Polgreen Р.,Chen Y.,Beekmann S. et al. Elements of influenza vaccination programs that predict higher vaccination rates: results of an Emerging Infections Network Survey. Clin Infect Dis 2008;46:14-19 http://www.journals.uchicago.edu/toc/cid/46/1