Anaztrozole е с предимства пред tamoxifen при рак на гърдата01/02/2008

Anastrozole* е по-ефективен в дългосрочен план от tamoxifen** при рак на гърдата, като тези предимствата се запазват и след прекратяването на терапията, показаха резултати от проучването ATAC, представено по време на годишния San Antonio Breast Cancer Symposium (1).

Със среден период на проследяване от осем години, това е най-продължителното изследване за първоначално адювантно лечението с ароматазни инхибитори при постменопаузални жени с хормон-рецептор-позитивен рак на гърдата.

„В клиничната практика вече е прието преминаването към anastozole, а данните от ATAC подкрепят тази стратегия. Все още не е ясно дали към момента на поставянето на диагноза трябва да се започне терапия с ароматазен инхибитор или в началото да се избере tamoxifen с последващо преминаване към anastrozole,” заяви д-р Judy Garber от Dana Farber Cancer Institute.

Резултати от клинични проучвания, които сравняват ароматазни инхибитори с tamoxifen, показват, че ароматазните инхибитори имат значителна ефективност по време на лечението. Те се препоръчват като адювантна терапия при постменопаузални жени с хормон-рецептор-позитивен ранен рак на гърдата. Досега не беше ясно доколко ефективността от терапията се запазва и след петгодишно приложение на ароматазните инхибитори.

ATAC*** е рандомизирано, двойно-сляпо проучване, което сравнява ефективността и безопасността на tamoxifen с ароматазния инхибитор anastrozole или комбинация от двата медикамента при 6200 постменопаузални жени с локализиран инвазивен рак на гърдата.

Първична крайна точка на анализа е продължителността на периода без заболяване, а вторичната – рецидив, честота на новопоявил се контралатерален рак на гърдата, време за поява на дистални метастази, обща преживяемост и фатален изход след рецидив.

Проучването обхваща общо 46 202 пациент-години на проследяване, което е с 38% по-продължително от предходни изследвания. След период на проследяване от 100 месеца (осем години) е установено, че приложението на anastrozole, в сравнение с tamoxifen, e довело до (Таблица 1):

* намален риск за рецидив (с 24%, р=0.0001)

* удължен период без заболяване (с 15%, р=0.003)

* намален риск за дистални метастази (с 16%, р=0.022)

* намалена честота на контралатерален рак на гърдата (с 40%), р=0.004)

Резултатите от ATAC показват дългосрочната ефективност и безопасност на anastrozole в сравнение с tamoxifen като адювантна терапия при постменопаузални жени с хормон-рецептор-позитивен ранен рак на гърдата, който се запазва за период от пет години, е заключението на авторите. Анализът на данните ще продължи до 2010, когато ще са изминали повече от 10 години след първоначалното рандомизиране. (ИТ)

* anastrozole е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Arimidex (на AstraZeneca)

** tamoxifen е регистриран в България с търговското име Noladex (на AstraZeneca); Tamifen (на Medochemie); Tamoxifen ( на Norton Healthcare); Tamoxifen Ebewe (на Ebewe); Tamoxifen NIHFI (на NIHFI); Zitazonium (на Egis)

*** ATAC – Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 70 материала, посветени на диагнозата и лечението на рака на гърдата

Използван източник:

1. 30th San Antonio Breast Cancer Symposium: Abstract 41. Presented December 14, 2007

http://www.sabcs.org