Значими рискови фактори за прогресиране на тлеещ (асимптоматичен) миелом


md 01/12/2007

Значими рискови фактори за прогресиране на тлеещ (асимптоматичен) миелом в симптоматично заболяване са серумни нива и тип на моноклоналния протеин, наличие на леки вериги в урината, степен на костномозъчна инфилтрация с моноклонални плазмоцити и намаляване на останалите имуноглобулини, показаха резултатите от изследване на Kyle и сътр., публикувани в New England Journal of Medicine (1). Тлеещият […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.