Желязодефицитната анемия е значим рисков фактор за инсулт в ранна детска възраст01/12/2007

Децата в ранна възраст с желязодефицитна анемия (iron deficiency anemia – IDA) имат 10 пъти по-висок риск за исхемичен инсулт при липса на друго подлежащо заболяване, показаха резултатите от проучване, публикувани през ноември в Рediatrics. (1).

Първичната профилактика и ранното диагностициране на желязодефицитна анемия трябва да бъдат водеща задача за педиатрите, тъй като това е много важно за предотвратяване на случаите на инсулт при иначе здрави малки деца, смятат канадските изследователи.

IDA достига пикова честота от 4-8% при децата от една до три години. Поради това, целта на проведеното проучване е била да се изследва връзката между анемията и инсулта в тази възрастова група.

В него са участвали деца на възраст от 12 до 38 месеца, от които: 15 случая на исхемичен инсулт при здрави до този момент деца (без известни други рискови фактори за мозъчния инцидент) и 143 контроли. В двете групи са били сравнени резултатите от изследване на средния обем на еритроцитите (MCV), хемоглобина и феритина.

За поставяне на диагнозата желязодефицитната анемия са били използвани следните критерии: хемоглобин под 110 g/l, MCV<73 fl и серумен феритин <12 mcg/l. Диагнозата на инсулта е била поставена въз основа на клиничните симптоми и находката от образните изследвания.

При случаите с инсулт са били установени по-ниски средни стойности на хемоглобин и MCV, но по-високи средни нива на тромбоцити.

Желязодефицитната анемия е била значимо по-честа при случаите с инсулт – осем от 15 деца (53%) отколкото в контролната група – 13 от 143 деца (9%).

Инсултът в ранна детска възраст е сравнително рядко срещано заболяване – 2-3 случая на 100 000, но откриването на рисковите фактори за неговото възникване е важно за първичната му профилактика.

Над половината от случаите на инсулт пред деца без друго подлежащо заболяване са с желязодефицитна анемия. IDA e значим рисков фактор за инсулт при иначе здрави деца в ранна възраст, е важен извод на клиничните педиатри.

При една трета от децата с исхемичен инсулт, причината остава неоткрита. Известни рискови фактори са: варицела (една трета от случаите на възраст от шест месеца до 10 години), енцефалит и менингит, вродени сърдечни малформации, нарушения в коагулацията, болест Moyamoya (невъзпалителна оклузивна интракраниална васкулопатия с неизвестна етиология, като са описани случаи в Япония, САЩ, Европа, Австралия и Африка http://www.ninds.nih.gov/disorders/moyamoya/moyamoya.htm). (ОИ)

Допълнителна информация за рисковите фактори за инсулт при децата: http://www.pediatricstroke.org/child_stroke.htm

Използван източник:

1.Maguire J., deVeber G., Patricia C. Parkin P. Association between iron-deficiency anemia and stroke in young children. Pediatrics 2007, 120 (5): 1053-1057 http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/120/5/1053