Връзка между норадреналин и Campylobacter jejuni


md 01/12/2007

Експозицията на норадреналин увеличава вирулентните свойства на Campylobacter jejuni, а стресът и конкомитантната инфекция са допълнителни фактори, водещи до проява на различни нозологии (ентерити, диария, хронични рецидивиращи инфекции), показаха резултатите от проучване на Cogan и сътр., публикувани в списание Gut (1). За функциите на патологичните бактерии е необходимо достатъчно количество желязо, намиращо се в средата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.