Vitamin C при екстремен физически и студов стрес предпазва от ОПЗ01/12/2007

Назначаването на vitamin C (ascorbic acid) в доза най-малко 0.2 g/ден р.о. след появата на остро простудно заболяване (ОПЗ) няма значим ефект върху продължителността или тежестта на симптомите в общата популация.

Редовният прием на vitamin C в доза най-малко 0.2 g/ден р.о. може да редуцира продължителността на ОПЗ (броя на болничните дни), особено при деца, леко да повлияе върху тежестта на симптомите, но не и да намали заболеваемостта, с изключение на хора, които са изложени на екстремен студов или физически стрес, или на комбинация от двата.

Това са основните изводи от системен обзор на данните от 56 клинични плацебо-контролирани проучвания, публикувани в базите данни CENTRAL, MEDLINE и EMBASE. В 42 от тях е бил оценяван ефектът на профилактиката с vitamin C върху естествено възникнало ОПЗ в общата популация, а в шест – при хора, подложени на екстремен физически и студов стрес.

Относителният риск за появата на ОПЗ по време на редовен прием на vitamin C е сравним с плацебо (0.96, 95% доверителен интервал, CI 0.92 – 1.00), посочва мета-анализ на 30 проучвания с 11 350 участници. Единствените подгрупи, в които е била установена намалена вероятност с 50% (голяма статистическа достоверност), са били бегачи на маратон (4 проучвания), деца на алпийски ски лагер (1 проучване) и войници (1 проучване) по време на учение в полярни условия.

Витамин С може да осигури профилактика на ОПЗ при хора, подложени на екстремни физически натоварвания, особено в условия на ниски околни температури, според данните от тези шест проучвания.

Мета-анализ на продължителността на ОПЗ, обхванал 30 проучвания (9676 болестни състояния), е показал, че при профилактика с витамин C болничните дни намаляват с 8% (95% CI, 3% – 13%) при възрастни хора и с 13.6% (95% CI, 5% – 22%) при деца.

Витамин C може да предотврати появата на ОПЗ само при определени ситуации и леко да намали продължителността на болестта, малко по-ефективно при децата отколкото при възрастните.

Най-често прилаганата доза с профилактична цел както при деца, така и при възрастни е 1 g/ден. Наблюдаваната по-ниска ефективност при възрастните за съкращаване на броя на болничните дни (8% спрямо 13.6%) не се дължи толкова на подгрупова разлика, колкото е причинена от разликите в дозата на килограм телесно тегло, предполагат авторите.

Ако витамин С се назначава след появата на симптомите на ОПЗ, той няма по-голяма ефективност от плацебо за намаляване на броя на болничните дни, показват данните от 11 проучвания, обхванали близо 6000 случая на заболяване. По-високите дози постигат малко по-добър ефект. Възможни са също така и индивидуални различия в отговора.