Vancomycin може да индуцирана тромбоцитопения


md 01/12/2007

Лечението на системни инфекции с vancomycin е свързано с повишен риск за лекарствено-индуцирана тромбоцитопения, показаха резултатите от проучване на Von Drygalski и сътр., публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Според изследователите, наблюдаваната тромбоцитопения при лекувани с гликопептидния антибиотик пациенти е следствие на образуваните vancomycin-зависими, тромбоцито-реактивни антитела (vancomycin-dependent, platelet-reactive antibodies) от клас IgG […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.