Трансфузионна хематология: Препарати, съдържащи фактори на коагулацията


md 01/12/2007

Tрансфузиите с препарати, съдържащи коагулационни фактори, са жизнено необходими за пациентите със заболявания от групата на коагулопатиите. В момента фармацевтичният пазар предлага голямо разнообразие от рекомбинантни фактори, които имат отличен профил на безопасност по отношение на трансмисивните вирусни инфекции. Въпреки това, все още има нерешени терапевтични проблеми, свързани с приложението им, които включват възможно инфектиране […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.