Telbivudine


md 01/12/2007

Telbivudine* е по-ефективен от adefovir** за лечение на хронична инфекция с хепатит В вирус (HBV), показаха резултатите от рандомизирано, плацебо контролирано проучване, публикувани през октомври в списание Annals of Internal Medicine (1). Целта на изследването е да сравни антивирусната ефективност на двата нуклеозидни аналози (инхибитори на обратната транскриптаза) – telbivudine и adefovir dipivoxil – при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.