Strontium ranelate01/12/2007

Strontium ranelate* е свързан с риск за тежки реакции на свръхчувствителност, се казва в ревизираната през ноември лекарствена инструкция на медикамента (1, 2, 3).

Лекарствените средства, съдържащи strontium ranelate, са одобрени в Европейския съюз през 2004 за лечение на постменопаузална остеопороза и за намаляване на риска за вертебрални и бедрени фрактури.

Решението на европейския регулаторен орган (EMEA) е базирано на 16 случая на тежки алергични реакции (кожен обрив, еозинофилия и системна симптоматика), два от които – фатални.

Нежеланите странични реакции са започвали 3-6 седмици след началото на терапията, като най-честите прояви са били кожен обрив, втрисане, лимфедем, еозинофилия и симптоми от страна на черния дроб, бъбреците и белите дробове.

Пациентите, които провеждат лечение със strontium ranelate (Osseor на Servier), трябва да прекратят приема на медикамента при поява на кожни обриви и да потърсят лекарска консултация.

* strontium ranelate e регистриран в България с търговското име Osseor

(www.bda.bg), a в ЕС – като Protelos

Използвани източници:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/protelos/updatedSPC.pdf

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/protelos/protelos.htm

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/protelos/Protelos_Q&A_53461307en.pdf