Raloxifene намалява риска за рак на гърдата01/12/2007

Raloxifene (Evista)*, използван за лечението на остеопороза, бе одобрен през юли от консултативен комитет на FDA за превенция на рак на гърдата при определена група пациентки. Резултати от редица проучвания сочат, че медикаментът има сходна на tamoxifen активност и намалява риска за инвазивно заболяване (1).

По данни на American Cancer Society, всяка година в САЩ се регистрират 180 000 случая на инвазивен рак на гърдата. Директните причини за заболяването не са напълно ясни, но рискови фактори са напреднала възраст, фамилна анамнеза, генетична предиспозиция, раса, начин на живот.

„При окончателно одобрение от страна на FDA през септември, Evista ще е първият медикамент, който е ефективен срещу две значими заболявания при жени в постменопауза – остеопороза и рак на гърдата,” заяви Gwen Krivi, вицепрезидент в Eli Lilly.

Досега, tamoxifen, който блокира продукцията на естрогени, беше единствения медикамент, одобрен от американския регулаторен орган за намаляване на риска за рак на гърдата, но в същото време той увеличава вероятността за рак на матката и за венозен тромбемболизъм.

Анализът на данните сочи, че raloxifene намалява честотата на естроген-зависим рак на гърдата, макар че в същото време увеличава риска за топли вълни и други свързани с менопаузата симптоми. Според решението на експертите, Eli Lilly ще може да добави в лекарствената инструкция на медикамента, че „намалява риска за рак на гърдата при постменопаузални жени с остеопороза и риск за инвазивен рак на гърдата при рискови за заболяването пациентки”.

Решението на консултативния комитет е базирано на няколко клинични проучвания, които включват различни популации жени в постменопауза: с повишен риск за рак на гърдата (STAR); с установена или с рискови фактори за коронарна болест на сърцето (RUTH); с остеопороза (MORE и CORE).

Evista е селективен модулатор на естрогенните рецептори (SERM), класифициран от FDA като естрогенен агонист/антагонист, който се прилага за превенция и лечение на остеопороза при постменопаузални жени. (ИТ)

* Evista на Eli Lilly е регистриран в България (ww.bda.bg)

Използван източник:

1. Eli Lilly News Release. FDA advisory committee recommends approval of Evista for the reduction of risk for invasive breast cancer in two populations of postmenopausal women

http://www.lilly.com