Приложение на небулизиран хипертоничен разтвор на натриев хлорид01/12/2007
Приложението на небулизиран хипертоничен разтвор на натриев хлорид (3%) намалява значимо продължителността на болничния престой при кърмачета с вирусен бронхиолит в сравнение с физиологичния разтвор (0.9%), показаха резултатите от рандомизирано, двойно-сляпо проучване, публикувани в Journal of Pediatrics (1). В изследването са участвали 96 деца на средна възраст 4.7 месеца, хоспитализирани поради вирусен бронхиолит. При лекуваните с хипертоничен разтвор, прилаган в допълнение на рутинната терапия, болничният престой е бил средно 2.6 дни спрямо 3.5 дни при контролите на плацебо (намаление с 26%, р =0.05). Лечението е било с добра поносимост, без да са наблюдавани нежелани странични действия. Според авторите, небулизираният хипертоничен разтвор може да бъде ефективно, евтино и безопасно лечение при кърмачета с умерен до тежък вирусен бронхиолит. „Може би все пак има терапия на бронхиолита”, коментира проф. д-р Paul Thiessen, , Dept of Pediatrics, University of British Columbia, BC Childrens Hospital, Ванкувър, Канада (2). Използван източник: 1.Kuzik В., Al Qadhi S., Kent S. et al. Nebulized hypertonic saline in the treatment of viral bronchiolitis in infants. J. of Pediatrics 2007, 151, (3): 266-270 http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ympd/issues/contents 2. Thiessen P. Bronchiolitis - there may be a treatment after all www.bmj.com/cgi/eletters/335/7628/1037?ck=nck