Подобряване на гликемичния контрол01/12/2007

Подобряването на гликемичния контрол при пациенти с диабет на поддържаща хемодиализа поради терминална бъбречна недостатъчност удължава преживяемостта, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

“Оптималните гликемични цели при пациенти с диабет на диализа не са установени”, коментират авторите.

За да изследват връзката между нивото на гликирания хемоглобин A1с (показател за степента на гликемичен контрол) и преживяемостта на пациенти с диабет, преминали на лечение с диализа, авторите са използвали базата данни DaVita (голяма организация в САЩ с центрове за диализа) за тригодишен период (2001-2004).

Анализът е проведе на базата на данните при 23 618 пациенти с диабет, които са имали резултати от поне едно измерване на A1с.

След изключване на влиянието на други променливи, като демографски характеристики, придружаващи заболявания, анемия, малнутриция и възпаление, е било установено, че по-високите нива на А1с водят до значимо увеличаване на риска за смърт. Тенденцията е наблюдавана при стойности на A1с >6% (p < 0.001).

Ниво на A1с =/>10% е било свързано със 73% по висок риск за сърдечносъдова смърт.

Връзката между по-високите стойности на А1с и рискът за смърт се е оказала особено изразена при по-младите пациенти, при случаите, които са на диализа над две години, при пациентите с висок внос на протеини (>1 g/kg/ден), както и при високи нива на хемоглобин и серумен феритин.

Използван източник:

Kalantar-Zadeh K., Kopple J., Regidor D. et al. A1с and survival in maintenance hemodialysis patients. Diabetes Care 2007 30: 1049-1055 http://care.diabetesjournals.org/content/vol30/issue5/