Пациенти с лоша прогноза при мултиплен миелом


md 01/12/2007

Пациентите с лоша прогноза при мултиплен миелом (ММ) могат да бъдат идентифицирани, като 70 гена, от които 30% са с локус върху хромозома 1, посочват случаите с повишен риск за тласък на заболяването и смърт (1). Тези гени могат да служат като ефективен молекулярно-базиран прогностичен тест, който да помага на хематолозите в избора на подходяща […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.