Пациенти с лоша прогноза при мултиплен миелом01/12/2007

Пациентите с лоша прогноза при мултиплен миелом (ММ) могат да бъдат идентифицирани, като 70 гена, от които 30% са с локус върху хромозома 1, посочват случаите с повишен риск за тласък на заболяването и смърт (1).

Тези гени могат да служат като ефективен молекулярно-базиран прогностичен тест, който да помага на хематолозите в избора на подходяща терапия при различните пациенти с ММ.

Използван източник:

1.American Association for Cancer Research’s Second International Conference on Molecular Diagnostics in Cancer Therapeutic Development 2007, Abstract PR-2