Още аргументи „против” ХЗТ при постменопаузални жени01/12/2007

Хормонозаместителната терапия (ХЗТ), когато е назначавана много години след настъпване на менопаузата, увеличава сърдечносъдовия и тромбемболичния риск за период от една година приложение, показаха най-после публикуваните резултати от проучването WISDOM (Women’s International Study of long Duration Oestrogen after Menopause), което бе преустановено предсрочно преди пет години (1).

Причината за спирането на WISDOM след средно 11.9 месеца продължителност бяха данните от проучването WHI (Women’s Health Initiative), публикувани през 2002 година, които показаха, че ХЗТ увеличава риска за венозен тромбемболизъм, сърдечносъдово заболяване и мозъчен инсулт, който надвищава ползите по отношение на превенцията на фрактурите и колоректалния карцином. Поради това неблагоприятно отношение риск:полза, WHI бе преустановено предсрочно след период от средно 5.2 години.

Дозите и видовете перорални хормонални препарати са едни и същи в двете проучвания – Prempro (СЕЕ 0.625 mg + medroxyprogesteronе 1.25 mg/2.5 mg) или Premarin (СЕЕ 0.625 mg) на Wyeth Ayrest.

В WISDOM участваха жени на възраст 50-69 години (средно 62.8 години в момента на неговото преустановяване) и давността на менопаузата е средно 14.7 години.

Участничките са подбрани от общопрактикуващи практики във Великобритания, Австралия и Нова Зеландия и са разделени на две групи: при интактна матка – комбинирана ХЗТ (HT, HRT, E+P) или плацебо; при случаите с хистеректомия – комбинирана ХЗТ, само естроген (ET) или плацебо.

Първичните крайни точки на проследявяне са: сърдечносъдови заболявания (един или повече епизода на нестабилна ангина, налагащи хоспитализация; фатален или нефатален миокарден инфаркт; внезапна сърдечна смърт, остеопоротични фрактури и рак на гърдата). Вторичните крайни точки са: други видове карциноми, смъртност от всички причини, деменция и качество на живот.

Комбинираната ХЗТ, в сравнение с плацебо, е била свързана със значимо повишаване на сърдечносъдовите инциденти (26.9 спрямо 0 на 1000 жени-години, р =0.016) и на случаите с венозен тромбемболизъм (85.1 спрямо 11.5 на 1000 жени-години, 7.36 пъти, р <0.001) при незначима редукция на фрактурите, дължащи се на остеопороза.

Всичките 11 сърдечносъдови събития, възникнали за една година, са в групата на ХЗТ, от които – 9 при прилагане на комбинирана ХЗТ и два случая при монотерапия с естроген. Не е установена значима разлика в сравнение с плацебо в честотата на рака на гърдата, другите видове карциноми, мозъчносъдовите инциденти и цялостната смъртност.

Назначаването на перорална ХЗТ много години след настъпването на менопаузата повишава риска за сериозни сърдечносъдови инциденти и венозен тромбемболизъм, като тези резултати от WISDOM са сходни с данните от WHI, което бе проучване за вторична превенция на сърдечносъдовите заболявания.

ХЗТ извървя пълен цикъл, докато пак се върне до първоначалното одобрено показание за нейното прилагане – контрол на сериозни менопаузални симптоми (2), е основният извод в придружаваща статия в същия брой на BMJ.

Колкото повече една жена се отдалечава от времето на последния си менструален период, толкова повече рискът за нежелани действия на пероралните хормони върху сърдечносъдовата система се повишава. (ДЯ)

Изпозвани източници:

1.Vickers MR, MacLennan AH, Lawton B. et al. Main morbidities recorded in the women’s international study of long duration oestrogen after menopause (WISDOM): a randomised controlled trial of hormone replacement therapy in postmenopausal women. BMJ 2007, 335(7613):239-244 http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39266.425069.ADv1 и http://www.bmj.com/cgi/reprint_abr/335/7613/239.pdf

2.Helen Roberts. Hormone replacement therapy comes full circle. BMJ. 2007, 335:219-20