Новостите от агенциите за контрол на лекарствата01/12/2007
Екипът на списание МД има специално създадена система за мониторинг на новините от двете организации, които имат практически „монопол“ върху контрола на медикаментите в света, както и на българския им еквивалент, който решава съдбата на лекарствата у нас: Американската агенция за храните и лекарствените средства (Food and Drugs Administration – FDA) е „научна, регулаторна и обществена здравна организация, която контролира продукти и средства на стойност 25 цента от всеки долар, който американските потребители харчат“ www.fda.gov European Medicines Agency (ЕМЕА) е децентрализиран орган на Европейския съюз с главна квартира в Лондон, обединяващ 42 национални структури в 25-те страни-членки на ЕС. Нейният Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) оценява безопасността и приложението на медикаментите и ако бъдат одобрени, позитивното мнение на този комитет се изпраща до Европейската комисия в Брюксел, която дава пазарно одобрение, валидно за целия ЕС www.emea.eu.int Изпълнителната агенция по лекарствата - ИАЛ) (на английски Bulgarian Drug Agency - BDA) бе създадена през декември 1999 година като специализиран държавен орган за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата www.bda.bg