Нови стандарти за антитромботична профилактика при онкологични заболявания01/12/2007

Пациентите със злокачествени заболявания, хоспитализирани за оперативно лечение, химиотерапия или други причини, трябва да получават антитромботична профилактика за възможно най-продължителния безопасен период, се казва в новите указания на American Society of Clinical Oncology (ASCO, http://www.asco.org), публикувани on-line през ноември (1).

Венозният тромбемболизъм (ВТЕ) засяга 4-20% от болните със злокачествени заболявания и е една от водещите причини за фатален изход при тази група.

„Онкологичните пациенти са с повишен риск за венозен тромбемболизъм, усложненията от който може да са смъртоносни. При тях е наложително прилагането на антитромботични средства за намаление на риска, свързан с основното заболяване,” заяви д-р Gary Lyman от Duke University и съпредседател на експертна група за превенция на венозния тромбемболизъм към ASCO.

Връзката между злокачествените новообразования и риска за ВТЕ е установена отдавна, като рискът е особено висок при имобилизирани пациенти. Туморните клетки отделят протеини, които засилват коагулационните процеси, а от друга страна – прилагането на някои нови медикаменти, потискащи ангиогенезата, увеличава риска за тромбози.

Рискът за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) при онкологични заболявания е повишен при:

* злокачествените заболявания и особено тези, които засягат белите дробове, бъбреците, мозъка, гастроинтестиналния тракт, хемопоезата и женските полови органи

* метастатично заболяване и провеждана противотуморна терапия (оперативно лечение, химио- и хормонална терапия); антиангиогенните средства (thalidomide и lenalidomide) също повишават риска за ДВТ

* терапия със стимулиращи еритропоезата средства (epoetin и darbepoetin)

* анамнеза за ДВТ

* наличие на съпътстващи рискови фактори (затлъстяване, инфекции, бъбречни и белодробни заболявания, артериална емболия)

* напреднала възраст

* наследствени заболявания, свързани с нарушена хемостаза

Клинични симптоми са:

* ДВТ – болка, оток и зачервяване на стъпалото, подбедрицата или бедрото

* белодробна емболия (БЕ) – задух, болки в гърдите, тахипнея, тахикардия, хемоптиза, колапс

Основно средство за превенция на ДВТ са нискомолекулните хепарини, които са с доказана ефективност и безопасност при продължителна употреба. (ИТ)

Използван източник:

1. ASCO’s People living with cancer http://www.plwc.org