Нови стандарти за антитромботична профилактика при онкологични заболявания01/12/2007
Пациентите със злокачествени заболявания, хоспитализирани за оперативно лечение, химиотерапия или други причини, трябва да получават антитромботична профилактика за възможно най-продължителния безопасен период, се казва в новите указания на American Society of Clinical Oncology (ASCO, www.asco.org), публикувани on-line през ноември (1). Венозният тромбемболизъм (ВТЕ) засяга 4-20% от болните със злокачествени заболявания и е една от водещите причини за фатален изход при тази група. „Онкологичните пациенти са с повишен риск за венозен тромбемболизъм, усложненията от който може да са смъртоносни. При тях е наложително прилагането на антитромботични средства за намаление на риска, свързан с основното заболяване,” заяви д-р Gary Lyman от Duke University и съпредседател на експертна група за превенция на венозния тромбемболизъм към ASCO. Връзката между злокачествените новообразования и риска за ВТЕ е установена отдавна, като рискът е особено висок при имобилизирани пациенти. Туморните клетки отделят протеини, които засилват коагулационните процеси, а от друга страна - прилагането на някои нови медикаменти, потискащи ангиогенезата, увеличава риска за тромбози. Рискът за дълбока венозна тромбоза (ДВТ) при онкологични заболявания е повишен при: * злокачествените заболявания и особено тези, които засягат белите дробове, бъбреците, мозъка, гастроинтестиналния тракт, хемопоезата и женските полови органи * метастатично заболяване и провеждана противотуморна терапия (оперативно лечение, химио- и хормонална терапия); антиангиогенните средства (thalidomide и lenalidomide) също повишават риска за ДВТ * терапия със стимулиращи еритропоезата средства (epoetin и darbepoetin) * анамнеза за ДВТ * наличие на съпътстващи рискови фактори (затлъстяване, инфекции, бъбречни и белодробни заболявания, артериална емболия) * напреднала възраст * наследствени заболявания, свързани с нарушена хемостаза Клинични симптоми са: * ДВТ – болка, оток и зачервяване на стъпалото, подбедрицата или бедрото * белодробна емболия (БЕ) – задух, болки в гърдите, тахипнея, тахикардия, хемоптиза, колапс Основно средство за превенция на ДВТ са нискомолекулните хепарини, които са с доказана ефективност и безопасност при продължителна употреба. (ИТ) Използван източник: 1. ASCO’s People living with cancer www.plwc.org