Нова дефиниция на остър миокарден инфаркт


md 01/12/2007

Според новата, обединена дефиниция на четири кардиологични организации, “острият миокарден инфаркт” се разделя на пет отделни категории в зависимост от различната патофизиология на процеса, както и дали той е свързан с перкутанна коронарна интервенция (PCI) или аортокоронарна байпас хирургия (CABG). Документът е изготвен от Американската колегия по кардиология (ACC), Американската сърдечна асоциация (AHA), Европейското кардиологично […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.