Ниво на тестостерона в слюнката01/12/2007

Нивото на тестостерона в слюнката е надежден маркер за андрогеновия статус и може да се използва като неинвазивен метод за диагностициране на мъжки хипогонадизъм, смятат авторите на проучване (1).

В изследването са участвали 52 мъже с еугонадизъм (E) и 20 мъже с хипогонадизъм (Hy), като при всички са били измерени нивата на тестостерона в слюнката (Sal-T) и на свободния тестостерон в серума (Free-T) в корелация с останалите циркулиращи андрогенови маркери (бионаличен тестостерон, общ тестостерон).

Концентрациите на Sal-T са били сравнени при девет от участниците преди и след стимулация на слюнчените жлези с лимонен сок. Резултатите са показали, че нивата на Sal-Т оставят стабилни (не зависят от степента на отделяне на слюнка).

Между стойностите на Sal-T и всички циркулиращи андрогени е била установена положителна корелация, но тя е била най-силна с нивата на Free-T както при мъжете с E (коефициент на корелация, r=0.92), така и при тези с Hy (r=0.97).

Стойност на Sal-T</=0.195 nm е била свързана в това проучване със 100% чувствителност и специфичност за установяване на хипогонадизъм.

Използван източник:

1.Arregger A., Contreras L., Tumilasci O. et al. Salivary testosterone: a reliable approach to the diagnosis of male hypogonadism. Clin Endocrinol. 2007 Nov;67(5):656-662

http://www.medscape.com/viewarticle/565421