МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/12/2007

Уважаеми колеги,

Весела Коледа и Честита Нова година!

Благодаря на всички наши читатели, които станаха абонати на списание MD – от 2008 преустановяваме да разпращаме по пощата и да доставяме в здравните заведения безплатни броеве и списанието ще получават само абонатите.

Голяма радост за отдел „Разпространение” на издаделя ни Икономедия са всекидневните контакти с лекари от различни специалности, от различни здравни заведения и на различни възрасти, които ни посещават, звънят, пишат, за да направят платен абонамент.

Актуален, лесен за четене, но с висока научна стойност, цветен и луксозен информационен продукт като MD има бъдеще, дори и на по-консервативния пазар на медицинска литература.

Всичко тече, всичко се променя, а медицината има едни от най-бързите темпове на развитие. Затова, статиите в МD представят новопубликувана или докладвана на международни научни форуми изследователска информация, сумират новоиздадени (или актуализирани) указания за терапевтично поведение при различни клинични състояния.

Под всяка статия винаги посочваме и адресите в Интернет на използваните източници, където можете да намерите оригиналната публикация (или поне абстракта, ако няма свободен достъп до пълния текст), както и да откриете допълнителна информация по темата. Този модел на литературна справка пести време на читателите и е мост към онлайн информационния свят на доказателствено базираната медицина.

Приятно четене на МD

Д-р Д. Янкова