Лекарствено упътване на gadolinium-съдържащи контрастни вещества01/12/2007

Към лекарственото упътване на gadolinium-съдържащи контрастни вещества, използвани за магнитно резонансно изобразяване, се прибавя заградено в черна рамка предупреждение за повишен риск за нефрогенна системна фиброза (NSF) при някои пациенти, реши FDA през септември (1). Това е най-високата степен на предупреждение за лекарствени нежелани странични действия.

Гaдолиний-базирани контрастни вещества са: gadodiamide (Omniscan), gadopentetate dimeglumine (Magnevist), gadoversetamide (OptiMARK), gadobenate dimeglumide (MultiHance) и gadoteridol (ProHance).

Тези вещества не трябва да се прилагат при пациенти с остра или хронична бъбречна недостатъчност (скорост на гломерулна филтрация<30 ml/min/1.73 m2), при случаи с бъбречна дисфункция, независимо от нейната степен, дължаща се на хепаторенален синдром, или през периоперативния период на чернодробна трансплантация.

Причината за тази мярка са получените от FDA съобщения за над 250 случая на NSF след въвеждането на гадолиний-базирани контрастни вещества, най-често – gadodiamide, следван от gadopentetate и gadoversetamide.

Честота на NSF при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност е 4%. Степента на риск при случаи с нормална бъбречна функция или лека степен на дисфункция е неизвестна.

При пациенти, на които ще се прилагат посочените контрастни средства, е необходимо да се изследва бъбречната функция. Не трябва да се използват по-високи дози от препоръчваните. Ако се налага повторно въвеждане на контраста, да се изчаква необходимото време за елиминиране на първата доза.

NSF представлява повишено натрупване на съединителна тъкан в кожата, мускулите и вътрешните органи. Нарича се още нефрогенна фиброзираща дермопатия (NFD). Състоянието е прогресиращо и може да доведе до летален изход, като до момента няма установено лечение.

Използван източник:

1.www.fda.gov/MEDWATCH/safety/2007/gadolinium_DHCP.pdf