Комитет за лекарствените продукти в хуманната медицина (СНМР)


md 01/12/2007

Комитетът за лекарствените продукти в хуманната медицина (СНМР) към Европейската лекарствена агенция (EMEA) препоръча през септември отмяна на суспендирането на разрешението за употреба на лекарствения продукт Viracept (nelfinavir като nelfinavir mesilate) на Roche и връщане на продукта на лекарствения пазар в Европейския съюз (ЕС) (1). Viracept е показан при комбинирано антиретровирусно лечение на възрастни, подрастващи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.