Колоректален карцином


md 01/12/2007

Колоректалният карцином е сравнително често злокачествено заболяване, което е свързано с неспецифична симптоматика, а стадият на заболяването към момента на поставянето на диагнозата е пряко свързан с преживяемостта, според обзор, публикуван през октомври в British Medical Journal (1). В развитите страни колоректалният карцином е второто най-често злокачествено заболяване при жените след рака на гърдата и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.