Клиничен случай: Тортиколис при кърмачета01/12/2007

Майка на тримесечно кърмаче се консултира с личния лекар поради анормалната позиция на главата на детето си. Бременността и раждането й са преминали нормално. Физикалният преглед показва, че главата и тялото на кърмачето са в асиметрична позиция (Фигура 1).

Пасивните движения на врата са в границите на нормата, липсва ригидност. Не се открива туморна формация в областта на m. sternocleidomastoideus. Неврологичният статус, както и ултразвуковото изследване на съответните мускулни групи не показват патологични отклонения.

Лекарят поставя диагноза позиционен тортиколис, вариант на вродения мускулен тортиколис. При това състояние главата е наклонена към засегнатия m. sternocleidomastoideus, а лицето е обърнато към противоположната страна.

Вроденият мускулен тортиколис има две форми. При едната анормалната позиция на главата е резултат от наличието на формация в областта на m. sternocleidomastoideus, докато при втората липсва туморна маса, но се открива уплътнение и ригидност на засегнатия мускул. При пациентите с позиционен тортиколис липсва както туморна маса, така и хипертонус.

Позиционният тортиколис при кърмачета протича без болка. Преминава най-често спонтанно, поради което не се налага оперативно лечение. Възможни са усложнения, които включват шийна сколиоза с компенсаторна гръдна сколиоза, лицева асиметрия и плагиоцефалия.

Диференциалната диагноза включва няколко състояния.

Терапията включва провеждането на активна и пасивна гимнастика, чрез която се стимулира разтягането и използването на засегнатия мускул. Болният подлежи на активно проследяване с цел своевременно диагностициране на евентуалните нарушения.

Лечението трябва да се започне рано, тъй като персистирането на състоянието повишава риска за развитието на лицева асиметрия. Продължителността на лечението е средно седем месеца при вродения тортиколис с туморна маса, около три месеца при този без наличие на туморна формация и около два месеца при позиционния тортиколис. (КД)

Използван източник:

1.Mikov A. Torticollis in an infant. American Family Physician 2007; 76 (8) http://www.aafp.org/afp