Ibuprofen


md 01/12/2007

Ibuprofen, прилаган перорално във висока доза, може да забавя прогресирането на белодробното увреждане при кистична фиброза, особено когато лечението с него започне под 13-годишна възраст, според мета-анализ на резултатите от проведени проучвания, публикуван през октомври в Cochrane Database of Systematic Reviews (1). Стратегиите за модулиране на белодробното възпаление могат да бъдат от полза при пациентите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.