Helicobacter pylori предпазва децата от бронхиална астма?01/12/2007

Носителството на специфичен щам на Helicobacter pylori (cagА+) намалява вероятността за развитието на астма при децата на възраст до 15 години с 40%, показаха резултатите от проучване, публикувани в Archives of Internal Medicine (1).

Обичайно Helicobacter pylori колонизира стомаха под 10-годишна възраст. Днес, по-малко от 10% от децата в развитите страни са носители на този микроорганизъм около петгодишна възраст, в сравнение с над 90% от децата в развиващите се страни. Междувременно, честотата на бронхиалната астма нараства в развитите страни.

Нови данни от National Health and Nutrition Examination Survey на САЩ при 3227 деца на възраст 3-13 години показват, че носителите на H. pylori имат с 53% по-ниска вероятност за развитие на астма. Ранната изява на заболяването (преди петата година) също намалява с 44%.

Децата, които са носители на бактерия, страдат по-рядко и от алергичен ринит (намален риск с 45%), атопичен дерматит или уртикария, причинени от полени или плесени. Повишената употреба на антибиотици води до ерадикация на Helicobacter pylori, което е причина за имунен дисбаланс, смятат авторите.

Тези данни са още едно потвърждение на „хигиенната хипотеза”, според която микробните инфекции в детска възраст намаляват вероятността за развитието на атопична сенсибилизация и астма.

Адекватната бактериална стимулация на свързаната с червата лимфоидна тъкан играе ключова роля за изграждането на лигавичния имунитет. Безразборното прилагане на антибиотици променя човешката микроекология, което е причина за специфичен имуненен отговор.

Ако бъдещи проучвания потвърдят, че H.рylori (cagА+) има протективен ефект срещу астма при децата, то това ще означава, че този древен обитател на стомаха не е само вирулентен патоген, който повишава риска за язвена болест и карцином на стомаха по-късно през живота…

Колонизацията на стомаха с този щам няма защитен ефект срещу астма при възрастни хора, според резултатите от въпросното проучване, но предпазва от ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна болест), която води до хранопровод на Barrett (преканцероза) и до аденокарцином на хранопровода, показват данни от други изследвания.

Посочените заболявания са по-честосрещани в развитите страни, което се обяснява с ерадикацията на Helicobacter pylori в следствие на увеличената употреба на антибиотици. Растящата честота на аденокарцином на хранопровода в САЩ се обяснява с този феномен. (ОИ)

Използан източник:

1.Chen Y., Blaser M. Inverse аssociation of Helicobacter pylori with asthma and allergy. Arch Intern Med 2007, 167: 821-827

http://archinte.ama-assn.org