Evithrom на Omrix Biopharmaceuticals01/12/2007

Evithrom на Omrix Biopharmaceuticals е първият човешки тромбин за локално приложение, одобрен за последните 50 години от FDA. Медикаментът, който се произвежда от човешка плазма, ще се прилага при микросъдово (капилярно) кървене по време на хирургични операции, когато стандартните оперативни техники са неуспешни. Evithrom се нанася на повърхността на кървящите тъкани и може да се комбинира с абсорбиращи желатинови гъбички (gelaspon).

„Одобрението на Evithrom е крачка напред в овладяване на интраоперативното кървене. Сега хирурзите имат възможност да избират между човешки и животински тромбин,” заяви Jesse Goodman, директор на Център за изследване и контрол на биологични продукти към FDA.

Резултати от клинични проучвания, които включват няколкостотин пациенти сочат, че човешкият тромбин е сходен като ефективност и безопасност с тромбина от животински произход. Evithrom не трябва да се инжектира вътресъдово, тъй като това може да доведе до тежки усложнения. (ИТ)

Използван източник:

1. FDA approves human thrombin for topical use in surgery.

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01690.html