ЕМЕА01/12/2007

ЕМЕА препоръча оттеглянето на разрешителните за продажба на всички противокашлични средства, които съдържат clobutinol. Решението е резултат на обзор за безопасността на тези лекарства, данните от който сочат, че рискът при приложението им надхвърля предимствата (1, 2).

Медикаментите (таблетки, сиропи и разтвори за перорално и интравенозно приложение), съдържащи clobutinol, се прилагат за краткосрочна терапия на дразнеща, непродуктивна кашлица.

Прегледът на техния профил на безопасност започна през септември тази година, когато германските регулаторни органи забраниха продажбите, поради данни за неблагоприятни сърдечни странични действия (удължаване на QT интервала), особено при високи дози. (ИТ)

Използвани източници:

1. European Medicines Agency recommends withdrawal of marketing authorisations for cough medicines containing clobutinol http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/48086307en.pdf

2. Questions and answers on the recommendation to withdraw the marketing authorizations for clobutinol-containing medicines

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/clobutinol_47105207en.pdf