Диагноза и лечение на парапротеинемиите


md 01/12/2007

Парапротеинемиите се наблюдават при 3.2% от хората над 50-годишна възраст и представляват спектър от състояния, които имат различно клинично (прогностично) значение. Поради различния ход на болестта, тяхното правилно диагностициране и стадиране определя терапевтичната стратегия при пациентите, според обзорна статия на Cook и McDonald, публикувана в Postgraduate Medical Journal (1). Честотата на парапротеинемиите се увеличава с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.