DES или BMS?


md 01/12/2007

Липсва значима разлика по отношение на смъртността при пациенти, на които са имплантирани метални стентове (bare metal stents – BMS) или медикамент-отделящи стентове (drug-eluting stents – DES) – съответно с покритие от paclitaxel (paclitaxel-eluting stents – PES, Taxus) или с покритие от sirolimus (sirolimus-eluting stents – SES, Cypher), показаха резултати от най-големия мета-анализ върху 38 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.