Алографтна или автографтна трансплантация при новооткрит мултиплен миелом?


md 01/12/2007

Автоложната трансплантация на стволови клетки при пациенти с мултиплен миелом (ММ) под 65 години, последвана от алографтна трансплантация от брат или сестра с HLA съвместимост, води до по-висока преживяемост в сравнение с двойната автоложна трансплантация, показаха резултатите от проучване на Bruno и сътр., публикувани в The New England Journal of Medicine (1). Високодозовата химиотерапия, с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.