Алгоритъм за фармакологично поведение при астма01/12/2007

Алгоритъм за фармакологично поведение при астма, в зависимост от тежестта на заболяването и възрастта на пациента:

Юноши =/>12 години и възрастни хора

Интермитентна астма

Стъпка 1: SABA

Персистираща астма

Стъпка 2: за предпочитане ниска доза ICS

алтертатива cromolyn, LTRA, nedocromil или theophyllinе

Стъпка 3: за предпочитане ниска доза ICS + LABA или средна доза ICS

алтернатива ниска доза ICS + LTRA, или theophyllinе, или zileuton

Стъпка 4: средна доза ICS + LABA

aлтернативa средна доза ICS +LTRA или theophylline, или zileuton

Стъпка 5: висока доза ICS + LABA + omalizumab при пациенти с алергия (алергична астма)

Стъпка 6: като стъпка 5 + орални кортикостероиди (ОCS)

При пациенти с алергична астма, като стъпка 2-4 може да се приложи подкожна алергенна имунотерапия

Нужда от SABA над два пъти в седмицата за намаляване на симптомите (не за превенция на астма, индуцирана от физическо усилие) показва неадекватен контрол и необходимост от step-up на терапията

Деца 0-4 години

Интермитентна астма

Стъпка 1: SABA

Персистираща астма

Стъпка 2: за предпочитане ниска доза ICS

алтертатива cromolyn или montelukast

Стъпка 3: средна доза ICS

Стъпка 4: средна доза ICS + LABA или montelukast

Стъпка 5: висока дозa ICS + LABA или montelukast

Стъпка 6: висока дозa ICS + OCS или висока дозa ICS + LABA или montelukast

При пациенти с респираторни симптоми, причинени от вирусна инфекция, да се прилагат SABA през 4-6 часа до 24 часа след тяхната поява (по-дълго само по преценка на лекаря) или орални кортикостероиди при анамнеза за предишна тежка екзацербация

Деца 5-11 години

Интермитентна астма

Стъпка 1: SABA

Персистираща астма

Стъпка 2: ниска доза ICS

алтернатива cromolyn, LTRA, nedocromil или theophyllinе

Стъпка 3: ниска доза ICS + LABA или LTRA, или theophyllinе алтернатива средна доза ICS

Стъпка 4: средна доза ICS + LABA

алтернатива средна доза ICS + LTRA или theophyllinе

Стъпка 5: висока дози ICS + LABA

алтернатива – висока доза ICS + LTRA или theophyllinе

Стъпка 6: висока доза ICS + LABA + OCS или висока доза ICS + LTRA или theophyllinе + OCS