Влиянието на водата при различните възрастови групи01/11/2007

Пазарът в България предлага голямо разнообразие от бутилирани води, сред които са натуралните минерални и изворни, както и допълнително преработените трапезни води.

Когато избираме бутилирана вода, трябва да се ръководим от нейния състав, свойства и чистота, както и от възрастовата група, за която е предназначена. Всяка възраст се характеризира със специфични особености на водната обмяна.

При новородените съдържанието на вода достига до 80% от общата телесна маса, при кърмачето тя е около 70%, а при възрастните хора намалява до 60%. Колкото по-малко е детето, толкова по-големи са дневните му нужди от вода. Тази особеност създава условия за бързо развитие на тежка дехидратация дори при не особено големи водни загуби (фебрилитет, повръщане).

Организмът на кърмачето се характеризира с функционална незрялост на отделителната система. Намалената филтрационна и концентрационна способност на бъбреците, при повишена реабсорбция на натриеви соли, обясняват нестабилността и лесното нарушаване на водно-електролитната хомеостаза.

Хидролабилността в кърмаческия период е свързана с високото съдържание на извънклетъчна вода и хипернатриемията. Повишеният внос на течности и разтвори с високо съдържание на натрий водят сравнително бързо до хиперхидратация и формиране на отоци.

Ето защо за родителите е важно да знаят, че водата, която дават на своето бебе и с която приготвят адаптираните млека, трябва да е с ниска минерализация (не повече от 120 mg/L) и ниска концентрация на натриеви катиони (под 20 mg/L). Обикновено такива води са рядкост, тъй като земните пластове са богати на този елемент.

Със своето незначително съдържание на натрий (4.5 mg/L) и слаба минерализация (82 mg/L), изворна вода “Девин” (розов етикет) отговаря на изискванията на Българската педиатрична асоциация и се препоръчва за употреба в кърмаческа възраст. Водата се характеризира с постоянен минерален състав и микробиологична чистота, което я прави подходяща за директна консумация, без да е необходимо преваряване.

Здравият възрастен се нуждае от средно 1.5 литра течности дневно. При определени обстоятелства (работа в сухи и топли помещения, висока температура на околната среда, активно физическо натоварване), дневните нужди от вода нарастват значително и е препоръчително такива индивиди да консумират минерални води с ниска минерализация и с балансиран минералнен състав.

При хора в напреднала възраст, поради сравнително високата честота на остеопорозата, за всекидневна употреба се препоръчват водите съдържащи флуор. Много от тези води намират широк прием в европейските страни от по-възрастното поколение, като форма за приемане на този важен елемент за укрепване на зъбите и костната система. Определени минерални води, като тази на „Девин” (син етикет) са естествен източник на флуориди и благоприятстват превенцията на остеопорозата.

От друга страна, в тази възрастова група преобладава сърдечносъдовата патология (висока честота на артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност), което налага избор на вода с ниско натриево съдържание.

Намаляването на готварската сол в храната и нисконатриевата диета са важна част от профилактиката и лечението сърдечносъдовите заболявания.