Вирусът на птичия грип H5N101/11/2007

Вирусът на птичия грип H5N1 е мутирал, което вероятно ще улесни инфектирането на горните дихателни пътища на хора, докладваха през октомври вирусолози в списанието на Public Library of Science (PloS) Pathogens (1). Все още тази мутация не е достатъчна, за да доведе до трансформация на вируса в пандемичен щам.

Вирусологични изследвания при инфектирани птици в Африка и Европа са показали, че всичките са носители на мутиралия щам.

Мутацията позволява на вируса на птичия грип да се размножава при по-ниска температура, която е по-близка до нормалната в носоглътката на хората. Това го приближава до човешко-подобните щамове.

Все още не известно колко мутации ще са необходими на вируса на птичия грип, за да се превърне в пандемичен щам, но адаптацията му да расте при по-ниска температура в горния респираторен тракт на бозайници, е тревожна.

Пълният текст на статията можете да прочетете на:http://pathogens.plosjournals.org/archive/1553-7374/3/10/pdf/10.1371_journal.ppat.0030133-L.pdf

Използван източник:

1. Hatta M., Hatta Y., Hyun Kim J. et al. Growth of H5N1 influenza A viruses in the upper respiratory tracts of mice. Plos Pathogens 2007, 3 (10):е133