“Верига на оцеляването” при пациенти с исхемичен инсулт01/11/2007

1. Разпознаване на симптомите на инсулт

2. Свързване със Спешна помощ

3. Максимално бързо транспортиране до болнично заведение

4. Незабавен достъп до отделение за спешна медицинска помощ/приемно отделение

5. Снемане на анамнеза, физикално изследване, лабораторни изследвания, компютърна томография на ЦНС (СТ)

6. Изготвяне на терапевтичен план

7. Медикаментозно лечение, допълнителни терапевтични интервенции