Varenicline – ефективна нова трапия за преустановяване на тютюнопушенето01/11/2007

Varenicline tartrate* демонстрира както краткосрочен (в доза 1 mg еднократно дневно и 1 mg двукратно дневно), така и дългосрочен (в доза 1 mg двукратно дневно) терапевтичен успех за преустановяване на тютюнопушенето в сравнение с плацебо, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1).

Медикаментът е с добра поносимост и може да представлява нова терапия за подпомагане на преустановяване на тютюнопушенето, заключиха авторите.

Varenicline tartrate е нов, селективен парциален агонист на никотиновите ацетилхолинови рецептори. Той се свързва специфично с alpha4beta2 субтипа на тези рецептори, за който се смята, че медиира свойствата на никотина като променя освобождаването на допамин от nucleus accubens.

При липса на никотин, varenicline проявява агонистична активност, а при наличие на никотин – действа като антагонист. Поради това намалява никотиновата зависимост, която води до желание за пушене, без самият той да съдържа никотин или да причинява развитието на синдром на зависимост.

Агонистичният ефект на пероралния varenicline към освобождаването на допамин достига 35% до 60% от този на никотина, което теоретично е достатъчно, за да се потиснат симптомите на никотинова зависимост.

Cytisine, alpha4beta2 парциален агонист от растителен произход, е послужил за разработването на varenicline, който има много по-висока степен на афинитет към alpha4beta2 субтипа на никотиновия рецептор.

Целта на проведеното фаза 2, многоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, плацебо контролирано проучване при здрави пушачи (на възраст 18-65 години) е да оцени ефективността и поносимостта на три различни дози varenicline – 0.3 mg еднократно дневно (127 души), 1 mg еднократно дневно (128 души) и 1 mg двукратно дневно (127 души), прилагани за период от шест седмици плюс плацебо за една седмица, с bupropion hydrochloride с удължено освобождаване в доза 150 mg двукратно дневно (128 души) за период от седем седмици или плацебо (127 души) за седем седмици.

По време на лечебната фаза значимо повече пациенти от получавалите varenicline са се отказали от тютюнопушене на четвъртата седмица в сравнение с плацебо – 48.0% в групата на 1 mg двукратно дневно и 37.3% в групата на 1 mg двукратно дневно спрямо 17.1% от получавалите плацебо. От лекуваните с bupropion тези проценти са били 33.3%, като разликата също е значима спрямо плацебо.

Дългосрочното проследяване на участниците (от четвърта до 52 седмица) е показало трайност на въздържанието, потвърдено с измерване на въглеродния окис (СО), при 14.4% от пациентите на varenicline спрямо 4.9% от получавалите плацебо (три пъти повече в групата на varenicline). При получавалите bupropion разликата е статистически недостоверна спрямо плацебо.

Най-много пациенти са преустановили приема на медикамента поради нежелани странични действия в групата на bupropion 15.9% спрямо11.2% и 14.3% от получавалите varenicline и 9.8% от контролите на плацебо. Гаденето е било често срещана странична реакция, но то е било преходно и леко до умерено по тежест, като рядко е било причина за преустановяване на лечението.

Не е регистрирано дозо-зависимо увеличаване на честотата на нежелани странични реакции при лекуваните с varenicline, с изключение на главоболието. Varenicline е демонстрирал добър профил на безопасност и поносимост при прилагането и на трите дози в това проучване.

Varenicline (Champix) e нов препарат, предназначен специфично за преустановяване на тютюнопушенето. Той не е никотинозаместителна терапия, тъй като не съдържа никотин.

В представеното проучване, прилаган в доза 1 mg двукратно дневно, той е ефективно средство за изоставяне на цигарите, като постига три пъти по-висок терапевтичен отговор в сравнение с плацебо. Има добър профил на поносимост при популация от активни пушачи на около 20 цигари на ден за около 24 години. След преустановяване на терапевтичната фаза, превъзходството на varenicline спрямо плацебо по отношение на честотата на продължително въздържание от цигарите се запазва до края на проучването (52 седмици).

* Varenicline tartrate (варениклин тартрат) с търговско име Champix на Pfizer – 0.5 и 1 mg филмирани таблетки, има разрешение за приложение в ЕС, включително и в България, и се очаква на нашия фармацевтичен пазар през декември. Показан е да се прилага за преустановаване на тютюнопушене при хора над 18-годишна възраст. Терапевтичният успех на Champix е 75%, като трайно изоставяне на цигарите се постига при 45%. Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

Като всички лекарства, Champix може да предизвика нежелани реакции при някои хора. Много чести нежелани лекарствени реакции, които могат да засегнат повече от един на 10 човека, са: главоболие, трудно заспиване, странни сънища, гадене. Чести нежелани лекарствени реакции, които могат да засегнат повече от един на 100 човека, са: повишен апетит, промени във вкуса, сухота в устата, сънливост, уморяемост, виене на свят, повръщане, запек, диария, чувство за подуване, стомашен дискомфорт, нарушено храносмилане, повишено образуване на газове.

В края на лечението спирането на Champix се свързва с повишена раздразнителност, желание за пушене, депресия и/или безсъние при около 3% от пациентите. Предписващият лекар трябва съответно да информира пациента и да обсъди или да има предвид необходимостта от постепенно намаляване на дозата.

Лекарственото упътване на препарата на български език, включително и схемата за неговото прилагане, можете да намерите на адрес:www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/champix/H-699-PI-bg.pdf

Използван източник:

1.Nides M., Oncken C., Gonzales D. et al, for the Varenicline Study Group. Smoking cessation with varenicline, a selective a4b2 nicotinic receptor partial agonist. Arch Intern Med 2006, 166:1561-1568 http://archinte.ama-assn.org