Тютюнопушене01/11/2007

Тютюнопушенето остава водеща причина за предотвратима преждевременна смърт в света. То е причинило пет милиона прематурни смъртни случая през 2000 година, като се очаква тази цифра да се удвои до 2020 година.

Отказването от тютюнопушене със или без лечение може да причини различни симптоми. Те могат да включват промени в настроението (депресия, раздразнителност, тревожност), безсъние, трудно концентриране, намалена сърдечна честота и увеличен апетит или наддаване на тегло.

При лечение за отказване от тютюнопушене, рискът за възобновяване на тютюнопушенето е повишен в периода, непосредствено след края на лечението.

Превенцията на релапсите (нарушаване на въздържанието, което се дефинира като едно и повече дръпвания от цигара) продължава да бъде голямо предизвикателство за всяка програма за преустановяване на тютюнопушенето.

Спирането на тютюнопушенето със или без фармакотерапия се свързва с изостряне на подлежащо психично заболяване (например депресия). Необходимо е внимание при пациенти с анамнеза за психично заболяване и пациентите трябва да бъдат съветвани по съответния начин.