Тримесечният терапевтичен режим от isoniazid и rifampin е ефективен при латентна туберкулозна инфекция при деца


md 01/11/2007

Комбинацията от isoniazid и rifampin*, приложена за три-четири месечен период при деца с латентна туберкулозна инфекция (latent tuberculosis infection – LTBI), е сходна по ефективност с деветмесечната монотерапия с isoniazid при значимо по-добър комплаянс от страна на пациентите, показаха резултатите от проспективно рандомизирано проучване на д-р Maria Tsolia и сътр. от Athens University School of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.