Рискови фактори за ВТЕ при продължителни самолетни полети01/11/2007

Жени на терапия с орални контрацептиви, индивиди с нисък ръст, възраст 4 часа) самолетни полети, показаха резултати от две проучвания, представени през юли на годишния конгрес на International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH,www.isth2007.com) (1, 2).

„Въпреки че абсолютният риск за венозен тромбемболизъм при самолетни полети е нисък, идентифицирането на рисковите групи ще помогне за провеждането на ефективна профилактика,” заяви д-р Saskia Kuipers от Leiden University Medical Center в Leiden, Холандия.

Авторите са провели ретроспективно проучване върху 8577 служители на международни организации за период от осем седмици след продължителни самолетни полети (>4 часа), като са извършили оценка на рисковите за ВТЕ фактори (възраст, височина, индекс на телесна маса, прием на орални контрацептиви, тютюнопушене) и са определили поведението по време на пътуване (използване на тромбопрофилактика, прием на алкохол или на безалкохолни напитки, време прекарано в сън, прием на сънотворни медикаменти).

Резултатите показват честота на ВТЕ от 3.2/1000 човек-години, като тя е била най-висока при жени, приемащи орални контрацептиви, индивиди с височина <165 см и възраст <30 години, както и пасажери, които са вземали сънотворни медикаменти. Най-нисък риск за ВТЕ са имали пасажери с нисък индекс на телесна маса. За отбелязване е, че класата на пасажерския салон (бизнес или пътническа) не е оказала влияние върху честотата на ВТЕ.

Резултати от мета-анализ на 10 случай-контрола проучвания, представен също на конгреса, показа повишен (с 1.8%) риск за развитие на ВТЕ в рамките на 2-48 часа след самолетен полет с продължителност >8 часа, като индивидуалният риск за развитие на симптоматична ВТЕ е бил 1/4500 полета с продължителност >4 часа.

През юни, Световната здравна организация представи първоначални данни от проекта WRIGHT*, който анализира рисковете при пътуване, включително развитието на ВТЕ (3). Няколко самолетни полета в рамките на кратък период от време могат да повишат значително опасността за ВТЕ, тъй като рисковете за това усложнение се запазват до четири седмици след продължителни пътувания (кумулативен ефект).

Основните рискови фактори за повишен риск за ВТЕ по време на продължителен самолетен полет според доклада са:

* затлъстяване (висок индекс на телесна маса)

* ръст >1.9 m или <1.6 m

* прием на орални контрацептиви

* наследствени кръвни заболявания, които са свързани с повишена съсирваемост на кръвта

За превенция на ДВТ, авторите на доклада съветват пасажерите периодично да раздвижват стъпалата и подбедриците си, с оглед запазване на нормална циркулация на долните крайници. Не се препоръчва носенето на тесни дрехи, тъй като това затруднява кръвообращението в определени зони.

Проектът WRIGHT е започнат след докладван през 2000 година случай за смърт от белодробна емболия на млада жена, след продължителен полет от Австралия до Великобритания. (ИТ)

WRIGHT – WHO Research Into Global Hazards Of Travel

Използвани източници:

1. The absolute risk of venous thrombosis after air travel: effect of risk factors and behavior during flights. Abstract O-W-007

2. Air travel and venous thrombosis: a systematic review. Poster P-M-568

3. WHO: WRIGHT reportwww.who.int/cardiovascular_diseases/wright_project/phase1_report/WRIGHT%20REPORT.pdf