Quetiapine fumarate01/11/2007

Quetiapine fumarate с удължено освобождаване (Seroquel XR на AstraZeneca), таблетки за еднократно дневно приложение 200, 300 и 400 mg, получи одобрение в Холандия да се прилага за лечение на шизофрения при възрастни. Очаква се тази индикация за прилагането на Seroquel XR да бъде одобрена и в останалите страни на ЕС.

Медикаментът е ефективен за превенция на релапсите при дългосрочно лечение на шизофрения. Данни от клинични проучвания показаха, че той е равностоен в това отношение на таблетките с незабавно освобождаване (Seroquel на AstraZeneca).

Лечението с Seroquel XR започва с 300 mg еднократно дневно, за предпочитане вечер, като таблетката трябва да се поглъща цяла. Увеличаването на дозировката може да стане още на следващия ден с 300 mg. Профилът на безопасност на дневна доза по-голяма от 800 mg не е изследван в клинични проучвания.

По-бавно титриране на дозата се препоръчва при възрастни пациенти, както и при случаи, които са склонни към хипотонични реакции. Болните, които се нуждаят от доза под 200 mg/ден, трябва да получават таблетка с незабавно освобождаване.

При възрастни хора с чернодробно увреждане трябва да се започва с таблетка с незабавно освобождаване, като началната доза е 25 mg/ден, която може да бъде увеличавана с 25-50 mg/ден до достигане на ефективната доза. След това е допустимо да се премине на таблетка с удължено освобождаване, ако общата дневна доза позволява това.

Quetiapine с удължено освобождаване бе одобрен по-рано през тази година и от Американската агенция за храните и лекарствените средства.