Проведе се годишната национална конференция на НСОПЛБ01/11/2007

Най-голямото научно събитие за годината събра над 250 семейни лекари от цялата страна.

* Беше избран „Семеен лекар” на 2007година.

* След научната част последва дискусия за неприемливите условия за работа през следващата година.

На 19 и 20 октомври т.г., (кк Ривиера, Варна), Годишната научна конференция на НСОПЛБ (Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България) срещна общопрактикуващи лекари от всички краища на България.

Перфектната организация на НСОПЛБ и БНДОМ поддържаше вниманието и интереса на колегите си през двата конферентни дни.

Някои акценти от научната част:

* „Психични разстройства в старческата възраст”

* „Кожни микози. Диагноза алгоритъм на лечение”

* „Остеопороза-диагноза и лечение”

* „Диференциална диагноза на вагиналните течения”

* „Ревматологични заболявания в детската възраст”

Беше представено готовото „Ръководство за поведение на ОПЛ при АХ” и „Правила за добра медицинска практика на ОПЛ” изготвени от експертни групи от средите на общо практикуващите лекари,членове на сдружението.

По време на сателитните симпозиуми в рамките на събитието участниците се запознаха с последните новости в областта на фармацевтиката. На конференцията присъстваха и представители на фармацевтичните фирми у нас.

Предвиденото време за дискусия на наболели проблеми и предстоящия НРД 2008, бе надхвърлено поради разгорещената дискусия.