Препоръки за лечение на вагинална атрофия01/11/2007

Препоръки за лечение на вагинална атрофия:

* цел на терапията трябва да е облекчаване на симптомите и постигане на обратимост на атрофичните промени

* първа линия терапия са нехормоналните вагинални лубриканти и овлажнители

* терапията с ниски дози локални естрогенни препарати е ефективна и се толерира добре при ниска системна абсорбция

* по-стриктен контрол е наложителен при висок риск за ендометриален карцином; пациентки на терапия с високи дози естрогени; наличие на вагинално кървене

* терапията с локални естрогени трябва да продължи до отзвучаване на симптоматиката

* при жени с хормон независим рак на ендометриума, терапията на влагалищната атрофия с подобна на тази при здрави жени; при пациентки с хормон зависим рак на ендометриума, изборът на лечение се определя от онколог