Препоръки за лечение на вагинална атрофия01/11/2007
Препоръки за лечение на вагинална атрофия: * цел на терапията трябва да е облекчаване на симптомите и постигане на обратимост на атрофичните промени * първа линия терапия са нехормоналните вагинални лубриканти и овлажнители * терапията с ниски дози локални естрогенни препарати е ефективна и се толерира добре при ниска системна абсорбция * по-стриктен контрол е наложителен при висок риск за ендометриален карцином; пациентки на терапия с високи дози естрогени; наличие на вагинално кървене * терапията с локални естрогени трябва да продължи до отзвучаване на симптоматиката * при жени с хормон независим рак на ендометриума, терапията на влагалищната атрофия с подобна на тази при здрави жени; при пациентки с хормон зависим рак на ендометриума, изборът на лечение се определя от онколог